Пам`ятка

Знак охорона праці


ПАМ’ЯТКА
вимоги пожежної безпеки до учнівських гуртожитків

Керівники закладів та установ з метою забезпечення протипожежного режиму зобов’язані:

– визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, що мають бути передбачені у функціональних обов’язках, посадових інструкціях тощо;

– забезпечити розробку і затвердити орієнтовний план евакуації здобувачів освіти у разі виникнення пожежі у гуртожитку та порядок оповіщення, що встановлюють обов’язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі (план евакуації та порядок евакуації переглядають один раз на три роки);

– розробити та затвердити інструкцію, що визначає дії працівників закладу та установи щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу, за якою не рідше одного разу на півроку (в установах сезонного типу – на початку кожної зміни) проводяться практичні тренування всіх працівників.

Комендант, черговий, вихователь гуртожитку закладу та установи, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’язаний:

– негайно повідомити про це за телефоном «101» до найближчого пожежно-рятувального підрозділу;

– чітко назвати місце знаходження гуртожитку, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище;

– сповістити про пожежу керівника закладу та установи або особу, що його заміщує;

– задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

-розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації здобувачів освіти до безпечного місця згідно з планом евакуації;

– організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів,

вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними у гуртожитку засобами пожежогасіння (внутрішні пожежні крани, вогнегасники тощо).

Керівник закладу та установи або особа, яка його заміщує, що прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

– перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі;

– здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

– у разі загрози для життя учнів негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

– організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих з гуртожитку, за списками вихователів поповерхово;

– виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їзних шляхів до гідрантів та водойм;

– у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

– припинити всі роботи, не пов’язані з заходами щодо ліквідації пожежі;

– організувати відключення мереж електро- і газопостачання, систем вентиляції та кондиціювання повітря і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню поширенню пожежі;

– організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;

– інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність учнів у кімнатах.

Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

– з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк;

– ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки;

– евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню;

– у зимовий час на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, здобувачі освіти можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, загорнутися в ковдри або інші теплі речі;

– ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні учнів тощо;

– унеможливити повернення здобувачів освіти і працівників до будівлі, де виникла пожежа;

– з метою запобігання поширенню вогню, диму утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла.

Відповідальними за протипожежний стан гуртожитків, які знаходяться на балансі закладів та установ є особи, які визначені наказом керівника навчального закладу та установи.

Учні, які селяться в гуртожитки, повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки.

У всіх кімнатах розмістити на видних місцях:

  • схематичний план евакуації з кожного поверху із зазначенням номера кімнати,
  • найкоротшого шляху евакуації
  • пам’ятку щодо дій на випадок виникнення пожежі для здобувачів освіти;

– пам’ятку щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки для тих, хто проживає в кімнаті;

Гуртожитки з кількістю місць для проживання 50 і більше повинні бути обладнані гучномовними пристроями оповіщення людей про виникнення пожежі і порядок їх евакуації ( радіотрансляційні мережі, електричні дзвоники тощо).

Черговий персонал, вихователі гуртожитків з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також їх мешканці повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту органів дихання для організації евакуації в разі виникнення пожежі.

Також у гуртожитку:

наявність укомплектованого пожежного щита, ящика з піском;

– наявність куточка з безпеки життєдіяльності;

– інструкція з пожежної безпеки;

– інструкція з електробезпеки;

– проведений інструктаж з пожежної безпеки вихователями з учнями;

– наявність робочих внутрішніх пожежних кранів (комплектація: рукав , ствол);

– наявність маркувальних та попереджувальних надписів біля електроприладів;

– у кімнатах для приготування їжі(стіл під електроплиткою обладнаний вогнестійким матеріалом,інструкція для користування електроплитою, діелектричні килимки).

Примітка. Діяти відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ МОН України від 15.08.2016р. № 974).

Наказу МВС України від 31.07.2017  № 657 «Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні».

0 Коментарів

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *