Місяць: Вересень 2019

Рамка безперервного професійного розвитку вчителів

Рамка визначає підходи до створення стандартів вищої педагогічної освіти та напрями безперервного професійного розвитку вчителів. Вона є основою для розробки концепції педагогічної освіти, положень про атестацію та сертифікацію вчителів, положення про післядипломну педагогічну освіту та інших нормативно-правових документів.

Рамка є засобом усвідомлення професійної ролі вчителя як фасилітатора учіння, інструментом для вимірювання рівня фахової підготовки вчителів, а також путівником у плануванні подальшого удосконалення професійної компетентності.
Рамка пропонує дескриптори професійної діяльності вчителів різних кваліфікаційних категорій у таких сферах: «Планування уроків та курсів»; «Розуміння учнів»; «Організація уроку»; «Евалюація та оцінювання навчальних досягнень»; «Знання предмета»; «Керування власним професійним розвитком».

У межах кожної сфери діяльності до дескрипторів розроблені показники, які конкретизують, деталізують та засвідчують професійні знання, уміння та ставлення вчителів. Для кращого розуміння змісту дескриптора або показника Рамка вміщує довідник окремих понять з тлумаченнями до них.

Рамка розрахована на широке коло освітян – учителів всіх категорій, адміністрацій навчальних закладів, методистів, керівників органів управління освітою та всіх, хто долучається до процесу підготовки та професійного розвитку вчителів.

Завантажити

Засідання обласної методичної секції заступників директорів ЗП(ПТ)О з навчальної роботи

Відповідно до плану роботи Навчально – методичного центру 18 вересня на базі ВХПТУ №5 м. Вінниці відбулося засідання обласної методичної секції заступників директорів ЗП(ПТ)О  з навчальної роботи на тему: «Роль заступника директора ЗП(ПТ)О з навчальної роботи в організації початку нового 2019 – 2020 навчального року».

Відкрив засідання обласної методичної секції та виступив Дорош В.С. – директор Навчально – методичного центру ПТО у Вінницькій області.

З роботою педагогічного колективу училища ознайомив присутніх в. о. директора училища – Ніколін Д.І.

З темою « Про особливості викладання загальноосвітніх предметів у 2019-2020 навчальному році » виступила – Зав’ялова Е. П.заступник директора з НТР ВПУ № 41 м. Тульчина, голова обласної методичної секції заступників директорів з НР.

Проосновні вимоги до складання, затвердження та дотримання розкладу навчальних занять розповіла Пилявець М.С.заступник директора з навчально – методичної роботи ВХПТУ №5 м. Вінниці.

З темою:«Роль заступника директора ЗП(ПТ)О з навчальної роботи у підготовці та виданні основних наказів та розпорядженьщодо організованого початку нового навчального року, дотриманні вимог до ведення ділової документації» виступив – Марчук В.А. – методист Навчально-методичного центру.

З інформаціями про«Про підсумки проведення ДПА у формі ЗНО з української мови, математики та історії України здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у 2018 – 2019 н. р.» та «Особливості проведення ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання в новому навчальному році» виступили – Козаченко А. А.– начальник організаційно – методичного відділу Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти та Бабіч Т.Ф., методист Навчально-методичного центру ПТО.

Досвідом роботи з питань якісної підготовки освітнього закладу до нового навчального року поділилась  Корженко С. Г. – заступник директора з навчальної роботи ДПТНЗ «ВМВПУ».

Учасники засідання секції ознайомилися з навчально-матеріальною  базою училища.