Місяць: Жовтень 2019

Набір статей до збірника науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини», випуск №17, 2020 рік

Шановні колеги!

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області оголошує набір статей до збірника науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини», випуск №17, 2020 рік.

«Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»це збірник науково-методичних праць, у якому висвітлюються проблеми і перспективи науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, досвід впровадження педагогічних технологій і авторських методик професійного навчання серед майбутніх кваліфікованих робітників, новітні аспекти управлінської діяльності, особливості інформаційного забезпечення навчально-виробничого процесу та сучасні підходи щодо загальноосвітньої підготовки й виховної роботи серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Журнал призначений для публікації наукових статей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, викладачів ВНЗ І-ІV р.а., вчителів загальноосвітніх шкіл, управлінців освітньої галузі, слухачів курсів підвищення кваліфікації, психологів, науковців, аспірантів, студентів.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЗБІРНИКА

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ:

1. Проблеми і перспективи розвитку системи освіти

2. Модернізація управлінської діяльності та методичного супроводу освітнього процесу

3. Новітні технології професійної підготовки кваліфікованих робітників

4. Методично-педагогічні інновації із загальноосвітньої підготовки

5. Виховна робота та психологічний супровід у системі освіти

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у збірнику науково-методичних праць (випуск №17/2020),  до 15 березня 2020р. (після вказаної дати матеріали прийматися не будуть) необхідно подати на паперових та електронних носіях зазначені матеріали:

– статтю, оформлену згідно з вимогами (див. зразок оформлення, с. 3);

– довідку про автора (див. зразок оформлення, с. 4).

Редакційна колегія журналу здійснює рецензування всіх статей та перевірку на наявність плагіату. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікацій. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора), перенесення статті до наступного номера чи відмову від публікації (якщо не дотримані вимоги). За необхідності стаття може повертатись автору на доопрацювання.

Зразок оформлення назви електронних файлів: назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища автора(ів), наприклад: Іванов_стаття, Іванов_довідка (якщо авторів декілька, тоді на кожного автора додатковий файл із довідкою, наприклад: Іванов_довідка, Лучик_довідка, Михальчук_довідка). E-mail: zbirnuk_pto@ukr.net

Матеріали, що надаються до редакційної колегії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області у паперовому варіанті (обов’язково має бути електронний варіант), подаються за адресою: вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009, тел./факс 66-69-26. Контактна особа: методист вищої категорії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області, кандидат педагогічних наук, заступник голови редакційної колегії Латуша Наталія Василівна (+380972142168).

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – 6-12 сторінок (A 4, орієнтація – книжкова), включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел.

– поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– шрифт «Times New Roman» – 14;

– абзацний відступ – 1,0 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

– текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити за текстом у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно до джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більшим, ніж ширина сторінки.

4. Анотація, ключові слова та список використаних джерел: шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт., вирівнювання по ширині.

5. Список використаних джерел подається наприкінці статті в алфавітному порядку та оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи до її розв’язання;

– формулювання мети статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження (теоретичний блок до 2 стор.; практичний блок до 5 стор.);

– висновки із цього дослідження;

– список використаних джерел оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Анотація, ключові слова; прізвище, ініціали автора; назва статті подається українською та англійською мовами, (обсяг анотації – мінімум 3-4 речення, кількість ключових слів – 3-5); індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів), посада, місце роботи/навчання.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА(ІВ)

Будемо раді бачити Вас серед авторів нашого
науково-методичного збірника!н

Поштова адреса: Навчально-методичний центр

професійно-технічної освіти у Вінницькій області,

вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009

Контактна особа: Латуша Наталія Василівна

Tel.: +380972142168

(0432) 66-69-26

Email: zbirnuk_pto@ukr.net

Підвищення обізнаності учнів ЗП(ТП)О, щодо небезпеки торгівлі людьми та засвоєння ними навичок безпечної міграції і працевлаштування

23-24 жовтня 2019 року працівники психологічної служби та учні ЗП(ПТ)О на базі Центру суспільної освіти та соціального партнерства брали участь у навчальних тренінгах.

Учасники ознайомилися із загальними світовими тенденціями проблеми торгівлі людьми, а також працювали над засвоєнням правил безпечної поведінки щодо потрапляння до ситуацій, пов’язаних із торгівлею людьми.

Під час тренінгу учасники зосередили увагу на здобутті навичок ідентифікувати та розрізняти форми торгівлі людьми та акцентувалися на засвоєнні правил безпечної поведінки задля уникнення потрапляння до ситуацій, пов’язаних із торгівлею людьми. Оскільки торгівля людьми — явище глобальне, то воно впливає на країни, що знаходяться в стані політичної та економічної трансформації або пост конфліктного стресу. Фахівці Джерело надії / Spring of Hope навчали ідентифікувати й розрізняти форми торгівлі людьми, аспектам роботи з особами, постраждалими від торгівлі людьми, здійснювали тестовий дзвінок на гарячу

Чергова перемога профтехосвітян області на міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

22–24 жовтня 2019 року відбулась Одинадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Десята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu»у Київському Палаці дітей та юнацтва. Організувала і провела виставку компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. У виставці взяли участь понад 560 учасників із 25 регіонів України, Чехії, Словаччини, Польщі, Франції, США, Білорусії.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької області на високому рівні представили свої здобутки на освітянському форумі. Почесного звання «Лідер інновацій в освіті» були удостоєні ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» та ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту». А переможці конкурсу з тематичних номінацій були нагороджені золотими, срібними й бронзовими медалями.

Золоті медалі:

  • ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»

Тема: «Забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів у ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» через призму європейських стандартів»

Номінація: «Інноваційна діяльність закладів освіти – ресурс забезпечення якості освіти»

  • ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти»

Тема: «Інноваційна модель навчання предметів природничо-математичного циклу в ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти»»

Номінація: «Упровадження інноваційних підходів, методів і форм при викладанні предметів природничо-математичного циклу»

  • ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей»

Тема: «Використання мультидисциплінарного підходу у розвитку компетентностей конкурентоздатного робітника»

Номінація: «Мультидисциплінарний підхід до вирішення проблем сучасної освіти»

  • ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»

Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки кваліфікованих із професії «Кондитер» у  ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»

Номінація: «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання, проектів, програм і рішень у закладах освіти»

Срібні медалі:

  • ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»

Тема: Формування підприємницької компетентності при підготовці кваліфікованих робітників у ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»

Номінація: «Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

  • ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти  технологій та дизайну»

Тема: Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг на основі мультидисциплінарного підходу до організації освітнього процесу

Номінація: «Мультидисциплінарний підхід до вирішення проблем сучасної освіти»

  • Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці

Тема: “Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія вищого художнього професійно-технічного училища №5 міста Вінниці”

Номінація: “Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія закладу професійної (професійно-технічної) освіти” тема конкурсної роботи

Бронзова медаль:

  • Вище професійне училище №41 м.Тульчина

Тема: «Застосування мультидисциплінарного підходу при викладанні  курсу «Географія: регіони та країни»

Номінація: «Мультидисциплінарний підхід до вирішення проблем сучасної освіти» 

Роботу виставки супроводжувала змістовна тематична програма. Відбулася низка конференцій, презентацій, семінарів, тренінгів, круглих столів, педагогічних коучингів, дискусійних панелей, освітніх воркшопів, майстер-класів за участю керівників, провідних фахівців і науковців Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», практичних працівників галузі освіти й представників закордонних закладів освіти, міжнародних представництв, виробників і постачальників засобів навчання.

Зокрема, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області Василь Степанович Дорош взяв участь у науково-практичній конференції «Інноваційні підходи закладів професійної (професійно-технічної) освіти України до розширення соціального партнерства (у контексті реалізації Концепції державної політики «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року)».

Платформа Міжнародної виставки стала підґрунтям нових спільних проектів і досягнень, обміном новітнім досвідом, напрацюванням творчих ідей і зв’язків.Результати участі у виставці вкотре засвідчили, що заклади професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької області є рушійною силою позитивних змін в освіті міста, регіону та України.

Про підготовку до проведення І (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.09.2019 р. №1194, відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «WorldSkills Ukraine», затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України 16.07.2019 р. №984, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2019 р. за  №908/33879  20 листопада 2019 року відбудеться І (відбірковий) етап конкурсу.

         Фахові змагання регіонального етапу конкурсу будуть проводитись за наступними компетенціями:

–    «Зварювальні роботи» – на базі ВХПТУ №5 м.Вінниці;

–   «Кондитерське мистецтво» – на базі ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»;

–  «Кулінарне мистецтво» – на базі ДНЗ «Вище професійне училище №7 м.Вінниці»;

–   «Перукарське мистецтво» – на базі ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»;

–    «Токарні роботи» – на базі ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти №1 м.Вінниці»;

–    «Слюсарні роботи» – на базі ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти №1 м.Вінниці»;

–    «Кладка цегли» – на базі ДНЗ «Вище професійне училище №7 м.Вінниці»;

–  «Експлуатація та обслуговування залізничного транспорту» – на базі ДПТНЗ «Козятинське вище професійне училище залізничного транспорту».

         Проведення регіонального етапу конкурсу буде здійснюватись відповідно до «Рекомендацій щодо проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2019 році» (лист МОН України №1/9-611 від 27.09.2019 р.).

         З 22 по 25 жовтня 2019 року на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, де будуть проводитись конкурсні змагання, відбулись засідання робочих груп із розробки порядку (умов) проведення конкурсу, підготовки конкурсних завдань, критеріїв оцінювання.

         У засіданні робочих груп взяли участь методисти НМЦ ПТО у Вінницькій області, педагогічні працівники закладів професійної освіти.

Проведення засідання обласної методичної секції старших майстрів ЗП(ПТ)О

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти  у Вінницькій області 24 жовтня 2019 року на базі ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти» відбулось засідання обласної методичної секції старших майстрів ЗП(ПТ)О. Тема засідання: «Ключові завдання організації професійної підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в 2019 – 2020 навчальному році».

У засіданні брали участь старші майстри з 24 закладів професійної освіти, працівники НМЦ ПТО у Вінницькій області. Присутні ознайомились із досвідом організації професійно-практичної підготовки на рівні сучасних вимог у Хмільницькому аграрному ЦПТО.

Директор Центру Дем’янюк А.Я. ознайомив присутніх з організацією навчально-виробничого процесу у Хмільницькому аграрному ЦПТО, окреслив важливі проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення методичної секції старших майстрів ЗП(ПТ)О. Тема засідання: «Ключові завдання організації професійної підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в 2019 – 2020 навчальному році».

У засіданні брали участь старші майстри з 24 закладів професійної освіти, працівники НМЦ ПТО у Вінницькій області. Присутні ознайомились із досвідом організації професійно-практичної підготовки на рівні сучасних вимог у Хмільницькому аграрному ЦПТО.

Старший майстер Вознюк І.М. розповів про організацію виробничого навчання та виробничої практики учнів навчального закладу в поточному навчальному році.

Були розглянуті питання організації роботи навчально-практичних центрів, створених на базі ЗП(ПТ)О, стажування майстрів виробничого навчання, організації охорони праці та безпеки життєдіяльності під час професійно-практичної підготовки.

Учасники секції розглянули нові законодавчі та нормативні документи в системі професійної освіти, обговорили перспективи реформування професійної освіти в Україні.

Присутні ознайомились із прогресивним педагогічним досвідом організації професійно-практичної підготовки в Хмільницькому аграрному ЦПТО, відвідали відкриті уроки виробничого навчання:

   в групі №31 з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А2)» на тему: «Щоденне технічне обслуговування гусеничних та колісних тракторів. ТО №1 гусеничних та колісних тракторів. Прийоми навішування сільськогосподарських машин на трактори (категорія А2). Підготовка МТА для основного обробітку ґрунту» (майстер виробничого навчання  Радецький В.Л.);

–  інтегрований урок в групі №24 з професії «Кухар» на тему: «Приготування січеної натуральної маси з м’яса та напівфабрикатів з неї» (майстер виробничого навчання Кіріакіді В.О., викладач Безпалько О.В.).

Старші майстри оглянули  навчально-матеріальну базу ДПТНЗ

«Хмільницький аграрний ЦПТО», ознайомились з творчими надбаннями учнів та педагогічних працівників Центру.

“Milk Fest-2019”

22 жовтня 2019 року у ДНЗ “Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості” відбувся щорічний фестиваль, приурочений до дня кухаря – “Milk Fest-2019”. Традиційно фестиваль проводиться за різними тематиками (“Chiken Fest – 2018″, ” Fruit Fest – 2017″, “Осінній вернісаж – 2016”. Символом фестивалю був торт “Корівка”, виготовлений з молочних продуктів, яким частували гостей свята.

Вшанування захисників України закладами професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької області

Вітаємо зі святами – Днем захисника України та Днем козацтва!

П’ять років 14 жовтня українці відзначають нове свято, вшановуючи своїх героїв та захисників. З цієї нагоди у закладах професійної (професійно-технічної) освіти проведено низку святкових масових заходів: зустрічі, концерти, змагання, спрямованих на національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Адже віддана любов до Вітчизни її майбутніх громадян виховується з юнацьких літ та починається з національної ідентифікації особистості, знання й шанування героїчної історії своєї країни, поваги до її народу та національних традицій. Колективи закладів дякували мужнім чоловікам та хоробрим жінкам, людям сильним своєю вірою та незламним духом.

Колектив НМЦ ПТО у Вінницькій області вітає усіх, хто стоїть на захисті нашої держави! Нехай єднає всіх українців незгасне світло віри та любові до рідної землі!

Засідання для керівників творчих груп щодо психологічного супроводу

Здійснення ефективного психологічного супроводу обговорювали працівники психологічної служби ЗП(ПТ)О Вінницької області.

10 жовтня 2019 року відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Вінницькій області, з метою надання методичної допомоги працівникам психологічної служби ЗП(ПТ)О, на базі Навчально-методичного  центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області в рамках методичного об`єднання було проведено засідання для керівників творчих груп щодо психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу усіх учасників навчально-виробничого процесу.

До участі в засіданні долучився директор НМЦ ПТО у Вінницькій області Дорош В.С., який зосередив увагу присутніх на питаннях пошуку шляхів оптимізації психологічного супроводу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області.

Участь у благодійному ярмарку

8 жовтня 2019 року представники НМЦ ПТО у Вінницькій області на запрошення адміністрації ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» взяли участь у фестивалі-ярмарку, приуроченому до Дня захисника Вітчизни, дня Українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Директор Центру Дорош Василь Степанович виступив із вітальним словом перед учасниками ярмарку.

Програма заходу передбачала виставку-продаж сільськогосподарської продукції, майстер-класи народних ремесел, виступи художніх колективів училища та міста, розіграш лотереї «Небайдужі серця», виставку-конкурс «Дари Поділля».

Педагогічні мости

8 жовтня 2019 року відбулась творча зустріч з обміну перспективним досвідом роботи адміністрації та методистів НМЦ ПТО у Вінницькій області з працівниками НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.

Гості ознайомились з роботою Центру з питань організації курсів підвищення кваліфікації працівників ЗП(ПТ)О, видавничою діяльністю, проведення конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти та педагогічних працівників, діяльністю інформаційного вузла ІВС «Освіта», досвідом роботи навчально-практичних центрів ЗП(ПТ)О.

За підсумками зустрічі було досягнуто домовленості про проведення спільних всеукраїнських вебінарів з досвіду роботи ЗП(ПТ)О аграрного профілю та сфери послуг.