• ЗАКОН ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ


Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти.

http://www.uazakon.com/document/spart36/inx36753.htm

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту

http://www.uazakon.com/document/spart63/inx63652.htm

ПРО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЙ ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІВ

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ПТО

Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/818-2016-%D0%BF

Про внесення змін до переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/95-2018-%D0%BFП