Замовлення документів про освіту 2022

Закладами професійної(професійно-технічної) освіти замовлено 2574 свідоцтв про повну загальну середню освіту.

Інформаційно-виробничий вузол ІВС “ОСВІТА” у Вінницькій області продовжує в плановому режимі забезпечувати організацію замовлення, видачі та обліку документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, а також забезпечує замовників додатками до документів про загальну середню освіту та відзнаками про досягнення у навчанні – золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні».

Опрацьовуються списки здобувачів освіти, які вимушені були змінити місце навчання або місце проживання, та робиться все необхідне для забезпечення останніх документами про освіту.

Наразі у 2023 році було опрацьвано та замовлено 24220 свідоцтв, з них: 15792- про базову загальну середню освіту, 8428- свідоцтв про повну загальну середню освіту, 200 срібних та 774 золотих медалей.

Закладами професійної(професійно-технічної) освіти замовлено 2347 свідоцтв про повну загальну середню освіту.


Як відновити втрачений документ про професійну освіту – роз’яснення МОН

З 20.11.2006 року у складі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області, на засадах самофінансування, діє обласний Інформаційно-виробничий Вузол «ОСВІТА», мета якого робота в загальнодержавній автоматизованій системі обліку видачі документів про освіту у Вінницькій області.

Нормативно-правові документи, якими керується Вузол у своїй роботі:

  1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.10.2013 року №1474 (із змінами) «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2245-13
  2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 року №811 (із змінами) «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04
  3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 року №917 «Про затвердження Порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-14
  4. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.04.2019 №1/9-282 «Щодо порядку забезпечення у 2019 році документами про базову середню освіту та повну загальну середню освіту».
  5. Лист Вінницької обласної державної адміністрації від 12.04.2019 року №01.01-52/2315 «Щодо застосування електронного аукціону системи «Прозоро».
  6. Методичні рекомендації Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області (2019р.)
  7. Лист Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації про делегування повноважень Інформаційному вузлу ІВС «ОСВІТА» 

Відповідно до наказу МОН України від 07.02.2019 р. №152 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України» змінено назви документів про загальну середню освіту, зокрема п.1.3 викладено у такій редакції:

«1.3. Цей Порядок поширюється на такі Документи відповідно до встановленого зразка:

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою;

свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушенням інтелектуального розвитку);

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти;

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»);

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»).