Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12


ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ”

//zakon.help/law/3353-XII/

ПОСТАНОВА КМУ “ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF