Психологічна служба
Психологічна служба PDF Print Email
Written by   
l, d F Y, H:i

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Методист – психолог НМЦ ПТО  у Вінницькій області

Короленко Лілія Святославівна

Навчально-методичний центр профтехосвіти у Вінницькій області 12 років тому назад розпочав відродження психологічної служби в системі ПТО у Вінницькій області. Психологічна служба на етапах свого становлення пережила різні часи. Не всі і не одразу зрозуміли навіщо вона потрібна, але саме головне те, що було бажання зрозуміти! Всі питання  поступово вирішувались, за підтримкою керівників НМЦ ПТО Бадюка В.В. та Бачинського В.В., які завжди надавали велику допомогу у створенні та розбудові психологічної служби, дякуючи їм проведена значна робота  з метою пропаганди, розвитку та підвищення ефективності психологічної служби в професійно-технічній освіті Вінницької області.

На даний час психологічна служба системи освіти є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу в закладах професійної освіти. Актуальні питання диференціації навчання, роботи з класним колективом і сім`єю  потребують кваліфікованого психологічного забезпечення.

Проведений аналіз кадрового забезпечення посад практичних психологів та соціальних педагогів показує, що станом на 2015 рік в ПТНЗ працює 52 працівника психологічної служби, 31 з яких практичний психолог і 21 соціальних педагогів.

Психологічна служба ПТНЗ докладає усіх зусиль для того, щоб максимально ефективно забезпечити соціально-психологічний супровід реформаторських процесів, ставлячи головною метою захист психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, створення необхідних умов для найбільш повного саморозвитку особистості.

Психологи і соціальні педагоги ПТО Вінницької області - це команда професіоналів, навколо яких обертається щоденне життя кожного освітнього закладу. Всі працівники  психологічної служби ефективно виконують висунуті завдання та вирішують нагальні проблеми, враховуючи особливий контингент наших учнів та той фактор, що кількість соціально незахищеної категорії дітей – сиріт постійно збільшується.

ОСНОВНА МЕТА

діяльності психологічної служби НМЦ ПТО у Вінницькій області

ОСНОВНІ НАПРЯМИ

діяльності психологічної служби

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ

діяльності психологічної служби

- соціально-психологічне забезпечення процесу реформування професійно-технічної освіти на всіх її рівнях;

- підвищення ефективності навчально-виховної діяльності закладів професійно-технічної освіти;

- професійне сприяння саморозвиткові особистості учня, і, одночасно, захист психічного здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу шляхом здійснення психологічної діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

1. Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, викладачів, вихователів гуртожитків, майстрів виробничого навчання, адміністрації ПТНЗ, батьків.

2. Соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів.

3. Проектування і соціально-психологічна корекція розвитку учнів у навчально-виховному процесі.

4. Підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів.

5. Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

1. Забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання учнів.

2. Науково-методичне і практичне забезпечення корекційно- розвивальної та реабілітаційної роботи.

3. Орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної поведінки підлітків.

4. Підвищення ефективності діяльності практичних психологів і соціальних педагогів.

5. Розвиток мережі та організаційно-правове забезпечення діяльності служби.

Реалізація поставлених завдань стає можливою лише за умови постійної професійної підтримки своєї діяльності, регулярної оцінки тих чи інших методів або технологій роботи, корекції та профілактики у взаєминах і змісті професійної взаємодії. Все це ми реалізуємо у таких формах роботи як  семінари, тренінги, засідання методичних об’єднань, конференції, виставки,  робочі зустрічі, індивідуальні консультації, вистави, фестивалі, семінари-презентації творчих груп  для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Для вдосконалення діяльності соціально-психологічної служби та підвищення ефективності роботи практичних психологів і соціальних педагогів  Навчально-методичним центром ПТО створено методичне об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ Вінницької області, яке складається з 5 творчих груп та працює  над вирішенням проблеми: “Сприяння повноцінному розвитку особистості учнів ПТНЗ під час суспільно-політичних подій ”. Робота фахівців спрямована на створення соціально – психологічних умов для успішного навчання і психологічного розвитку учня в ситуаціях взаємодії.

Характеризуючи сучасний стан розвитку служби, слід зазначити, що психологічна служба пройшовши етап становлення, довела свою необхідність для соціальної і педагогічної практики. Практичні психологи, та соціальні педагоги здійснюючи свої професійні обов`язки, надають ефективну психологічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу. Освітній рівень спеціалістів служби відповідає  вимогам змісту їхньої професійної діяльності.

Психологічна служба професійно-технічної освіти у Вінницькій області  враховуючи індивідуальні  психологічні  особливості, завжди створює  сприятливий мікроклімат  у трудовому та учнівському колективі.

LAST_UPDATED2